نام واحد : تعاونی تولیدی ومعدنی گچ سخدر سامد

نام محصول : گچ خاکی (استخراج)

 • سریال مجوز : 61887700000000
 • شماره مجوز : 120/1456348
 • تاریخ مجوز : 21/12/1393
 • کد محصول : 1410512410
 • شرح محصول : گچ خاکی (استخراج)
 • ظرفیت : 45,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%