نام واحد : علیرضا و حیدر علی مرادی

نام محصول : پاک کردن ودرجه بندی انواع حبوبات وبدون بسته بندی

 • سریال مجوز : 1929223
 • شماره مجوز : 14955
 • تاریخ مجوز : 31/02/1386
 • کد محصول : 15492717
 • شرح محصول : پاک کردن ودرجه بندی انواع حبوبات وبدون بسته بندی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%