نام واحد : کیوان جعفرمنش

نام محصول : یخ خوراکی قالبی

 • سریال مجوز : 200067000000
 • شماره مجوز : 28828/12
 • تاریخ مجوز : 16/06/1395
 • کد محصول : 1549412448
 • شرح محصول : یخ خوراکی قالبی
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%