نام واحد : کریم سبزیان

 • استان : اصفهان
 • شهر : دهاقان
 • نشانی شرکت : منطقه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******315جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : کریم سبزیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دهاقان

نام محصول : نان سنگک ماشینی

 • سریال مجوز : 200071000000
 • شماره مجوز : 23728
 • تاریخ مجوز : 13/04/1394
 • کد محصول : 1541512350
 • شرح محصول : نان سنگک ماشینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%