نام واحد : صنایع پخت کاج طلائی شرق

نام محصول : نان لواش ماشینی

 • سریال مجوز : 1931480
 • شماره مجوز : 10782
 • تاریخ مجوز : 14/02/1390
 • کد محصول : 15411111
 • شرح محصول : نان لواش ماشینی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%