نام واحد : عباس صابری

نام محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات

 • سریال مجوز : 1912263
 • شماره مجوز : 10285
 • تاریخ مجوز : 26/12/1386
 • کد محصول : 15131810
 • شرح محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات بصورت شربت الات
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%