نام واحد : تعاونی تولیدی چورک توس

نام محصول : جو پرک شده

 • سریال مجوز : 200073000000
 • شماره مجوز : 1508539/120
 • تاریخ مجوز : 03/08/1394
 • کد محصول : 1531512371
 • شرح محصول : جو پرک شده
 • ظرفیت : 350 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%