نام واحد : طوس تایماز

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1911419
 • شماره مجوز : 10692
 • تاریخ مجوز : 13/12/1387
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%