نام واحد : شوکو پارس

 • استان : زنجان
 • شهر : خرمدره
 • نشانی شرکت : کیلومتر 2...
 • تلفن شرکت : *******242جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمد پارسی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمدره

نام محصول : نان سوخاری

 • سریال مجوز : 200075000000
 • شماره مجوز : 118/29675
 • تاریخ مجوز : 14/11/1395
 • کد محصول : 1541512353
 • شرح محصول : نان سوخاری
 • ظرفیت : 1,080 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%