نام واحد : روز نوش کرمانشاه

نام محصول : نوشابه گاز دار سیاه

 • سریال مجوز : 200075000000
 • شماره مجوز : 39813/12
 • تاریخ مجوز : 26/08/1394
 • کد محصول : 1554412334
 • شرح محصول : نوشابه گاز دار سیاه
 • ظرفیت : 28,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%