نام واحد : صنایع غذایی انسی ماکارون

نام محصول : انواع پودر کیک (آماده و نیمه آماده)

 • سریال مجوز : 200077000000
 • شماره مجوز : 26082
 • تاریخ مجوز : 23/02/1394
 • کد محصول : 1531412386
 • شرح محصول : انواع پودر کیک (آماده و نیمه آماده)
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%