نام واحد : نان گندم بی بی

نام محصول : انواع شیرینیهای اردی

 • سریال مجوز : 1929740
 • شماره مجوز : 10466
 • تاریخ مجوز : 12/08/1387
 • کد محصول : 15411260
 • شرح محصول : انواع شیرینیهای اردی
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%