نام واحد : کام شاد شانجان

نام محصول : انواع شیرینی آردی

 • سریال مجوز : 200078000000
 • شماره مجوز : 55931
 • تاریخ مجوز : 10/04/1393
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : انواع شیرینی آردی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%