نام واحد : باراثاواپوشش خراسان

نام محصول : حلواارده - حلواشکری

 • سریال مجوز : 1929949
 • شماره مجوز : 11300
 • تاریخ مجوز : 27/03/1391
 • کد محصول : 15431347
 • شرح محصول : حلواارده - حلواشکری
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%