نام واحد : خوش نم

نام محصول : انواع شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 200078000000
 • شماره مجوز : 28449 - 06
 • تاریخ مجوز : 27/06/1395
 • کد محصول : 1520412505
 • شرح محصول : انواع شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%