نام واحد : اسماعیل خورشیدی

نام محصول : نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 1930455
 • شماره مجوز : 10223
 • تاریخ مجوز : 01/12/1386
 • کد محصول : 15411112
 • شرح محصول : نان بربری ماشینی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%