نام واحد : مهر کوثر جهرم

نام محصول : نمک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 200078000000
 • شماره مجوز : 18014
 • تاریخ مجوز : 18/03/1393
 • کد محصول : 1422412307
 • شرح محصول : نمک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%