نام واحد : آرد سنبل مهاباد

نام محصول : آرد گندم

 • سریال مجوز : 200080000000
 • شماره مجوز : 112/7/398693
 • تاریخ مجوز : 09/06/1393
 • کد محصول : 1531312301
 • شرح محصول : آرد گندم
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 82%
  82%