نام واحد : شماره شصت و پنج بیسکویت سازی باغملک

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 200081000000
 • شماره مجوز : 06-23356
 • تاریخ مجوز : 26/05/1395
 • کد محصول : 1513512419
 • شرح محصول : رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 61%
  61%