نام واحد : محمد صادق پیروی

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1916020
 • شماره مجوز : 11027
 • تاریخ مجوز : 11/08/1390
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%