نام واحد : کارخانجات تولیدی مواد غذایی و آرد الزهراء

 • استان : بوشهر
 • شهر : دشتستان
 • نشانی شرکت : بالاتر از...
 • تلفن شرکت : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بالاتر از آبرسانی، کارخانه آرد الزهرا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مظفر یوسفی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سبوس گندم(حتی به صورت پودر)

 • سریال مجوز : 200085000000
 • شماره مجوز : 119129852
 • تاریخ مجوز : 25/11/1394
 • کد محصول : 1531512359
 • شرح محصول : سبوس گندم(حتی به صورت پودر)
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%