نام واحد : فرازین خانه شکلات خراسان

نام محصول : انواع شکلات مغزدار

 • سریال مجوز : 1927404
 • شماره مجوز : 10294
 • تاریخ مجوز : 07/06/1389
 • کد محصول : 15431210
 • شرح محصول : انواع شکلات مغزدار
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%