نام واحد : مروارید ناد علی سپاهان

نام محصول : فالوده

 • سریال مجوز : 200086000000
 • شماره مجوز : 45220
 • تاریخ مجوز : 11/07/1394
 • کد محصول : 1549512612
 • شرح محصول : فالوده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%