نام واحد : تعاونی605آردسازی سبلان

نام محصول : آرد ستاره ( دو صفر )

 • سریال مجوز : 200088000000
 • شماره مجوز : 32547/125
 • تاریخ مجوز : 13/09/1392
 • کد محصول : 1531512305
 • شرح محصول : آرد ستاره ( دو صفر )
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%