نام واحد : تولیدی آبمیوه فرحنوش بهار

نام محصول : پری پت prepet

 • سریال مجوز : 1919765
 • شماره مجوز : 31576
 • تاریخ مجوز : 26/09/1386
 • کد محصول : 25201397
 • شرح محصول : پری پت prepet
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%