نام واحد : ستاره شرق میهن

نام محصول : بسته بندی رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1931161
 • شماره مجوز : 10108
 • تاریخ مجوز : 21/01/1389
 • کد محصول : 15491812
 • شرح محصول : بسته بندی رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%