نام واحد : لابراتور دارویی و غذایی بالک

نام محصول : روغن مایع آفتابگردان

 • سریال مجوز : 200089000000
 • شماره مجوز : 57457/24
 • تاریخ مجوز : 12/12/1392
 • کد محصول : 1514512341
 • شرح محصول : روغن مایع آفتابگردان
 • ظرفیت : 6,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 76%
  76%