نام واحد : مهرداد مبینی

نام محصول : نمک خوراکی تصفیه شده یددار (نمک آشپزخانه)

 • سریال مجوز : 200090000000
 • شماره مجوز : 2711
 • تاریخ مجوز : 07/05/1395
 • کد محصول : 1549412442
 • شرح محصول : نمک خوراکی تصفیه شده یددار (نمک آشپزخانه)
 • ظرفیت : 4,320 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%