نام واحد : مهدی خرسندی نخود بریز

نام محصول : خشک کردن پسته

 • سریال مجوز : 1914488
 • شماره مجوز : 10141
 • تاریخ مجوز : 11/02/1387
 • کد محصول : 15492166
 • شرح محصول : خشک کردن پسته
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%