نام واحد : عسل سراب

نام محصول : انواع آب میوه مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)

 • سریال مجوز : 200091000000
 • شماره مجوز : 50443
 • تاریخ مجوز : 24/08/1395
 • کد محصول : 1513412560
 • شرح محصول : انواع آب میوه مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%