نام واحد : تولیدی برف دانه شرق

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1923257
 • شماره مجوز : 10465
 • تاریخ مجوز : 11/08/1387
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%