نام واحد : کشت وصنعت شیفته آرای شرق

نام محصول : مخلوط میوه های فرآوری شده

 • سریال مجوز : 200092000000
 • شماره مجوز : 1607187/120
 • تاریخ مجوز : 17/08/1395
 • کد محصول : 1513512502
 • شرح محصول : مخلوط میوه های فرآوری شده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%