نام واحد : شرکت محصولات حجیم دانه حمید

نام محصول : انواع اسنک مغزداربرپایه غلات

 • سریال مجوز : 1931402
 • شماره مجوز : 3169
 • تاریخ مجوز : 17/08/1389
 • کد محصول : 15311634
 • شرح محصول : انواع اسنک مغزداربرپایه غلات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%