نام واحد : سهیلا پیکان رودسری

نام محصول : کنسرو سبزیجات

 • سریال مجوز : 200094000000
 • شماره مجوز : 26/27453
 • تاریخ مجوز : 08/06/1395
 • کد محصول : 1513412396
 • شرح محصول : کنسرو سبزیجات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%