نام واحد : آریا کرخه زرین

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 1932606
 • شماره مجوز : 10573
 • تاریخ مجوز : 09/11/1389
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%