نام واحد : شرکت تعاونی تولیدی رشته به رشته خیام

نام محصول : رشته غذایی

 • سریال مجوز : 200094000000
 • شماره مجوز : 4533/27/119
 • تاریخ مجوز : 28/09/1395
 • کد محصول : 1544312332
 • شرح محصول : رشته غذایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%