نام واحد : بهار آفرین خراسان

نام محصول : پیتزا آماده

 • سریال مجوز : 1929640
 • شماره مجوز : 2092
 • تاریخ مجوز : 26/04/1389
 • کد محصول : 15111716
 • شرح محصول : پیتزا
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%