نام واحد : نان ماشینی سالم لاهیجان

نام محصول : نان بربری ماشینی

 • سریال مجوز : 200094000000
 • شماره مجوز : 5297/24
 • تاریخ مجوز : 14/02/1394
 • کد محصول : 1541512351
 • شرح محصول : نان بربری ماشینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%