نام واحد : تولیدی صنعتی نان نسیم سپهر امروز

نام محصول : انواع آبنبات

 • سریال مجوز : 200095000000
 • شماره مجوز : 52184
 • تاریخ مجوز : 09/08/1394
 • کد محصول : 1543312404
 • شرح محصول : انواع آبنبات
 • ظرفیت : 3,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%