نام واحد : خوش نوش فریمان

نام محصول : آب آشامیدنی با مواد افزودنی اسانس -ویتامین وغیره

 • سریال مجوز : 1923737
 • شماره مجوز : 10391
 • تاریخ مجوز : 03/07/1387
 • کد محصول : 15541143
 • شرح محصول : آب آشامیدنی با مواد افزودنی اسانس -ویتامین وغیره
 • ظرفیت : 17,000,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%