نام واحد : خوراک دام و طیور و آبزیان آذربایجان بناب

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 200096000000
 • شماره مجوز : 50730
 • تاریخ مجوز : 02/10/1391
 • کد محصول : 1533412315
 • شرح محصول : خوراک آماده دام
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 38%
  38%