نام واحد : خروشان بینالود

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1923112
 • شماره مجوز : 4266
 • تاریخ مجوز : 06/11/1388
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 1,120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%