نام واحد : شیرین عسل واحد شماره 2

نام محصول : ظروف پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 200096000000
 • شماره مجوز : 32431
 • تاریخ مجوز : 18/06/1395
 • کد محصول : 2520512471
 • شرح محصول : ظروف پلی اتیلن
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 73%
  73%