نام واحد : فرهنگ زعفران

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 200097000000
 • شماره مجوز : 1520635/120
 • تاریخ مجوز : 17/09/1394
 • کد محصول : 1543312378
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%