نام واحد : اصغر محمدپور

نام محصول : انواع کراکر

 • سریال مجوز : 200098000000
 • شماره مجوز : 13934
 • تاریخ مجوز : 28/03/1393
 • کد محصول : 1541412320
 • شرح محصول : انواع کراکر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%