نام واحد : داداش برادر

نام محصول : ویفر

 • سریال مجوز : 1101404
 • شماره مجوز : 27842
 • تاریخ مجوز : 26/07/1388
 • کد محصول : 15411230
 • شرح محصول : ویفر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%