نام واحد : نگین تغذیه طوس

نام محصول : زیتون پرورده

 • سریال مجوز : 200101000000
 • شماره مجوز : 1469229/120
 • تاریخ مجوز : 23/02/1394
 • کد محصول : 1513512493
 • شرح محصول : زیتون پرورده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%