نام واحد : نگین تغذیه طوس

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)

 • سریال مجوز : 200101000000
 • شماره مجوز : 1554887/120
 • تاریخ مجوز : 19/02/1395
 • کد محصول : 1513412559
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از میوه تازه (تولید شده از کنسانتره نمی باشد)
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%