نام واحد : سپتیکو

نام محصول : بسته بندی الکل صنعتی

 • سریال مجوز : 1903725
 • شماره مجوز : 10704
 • تاریخ مجوز : 21/12/1387
 • کد محصول : 24241518
 • شرح محصول : بسته بندی الکل صنعتی
 • ظرفیت : 32,200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%