نام واحد : جوانه خراسان

نام محصول : انواع کنسانترهدام-طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 1904574
 • شماره مجوز : 10723
 • تاریخ مجوز : 27/12/1387
 • کد محصول : 15331160
 • شرح محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%