نام واحد : لبن گل گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : کردکوی
 • نشانی شرکت : گرگان -برج...
 • تلفن شرکت : *******173جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سیاوش محمدی نخجیری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی امام خمینی

نام محصول : انواع کره پاستوریزه

 • سریال مجوز : 200103000000
 • شماره مجوز : 31936/3/128
 • تاریخ مجوز : 07/07/1395
 • کد محصول : 1520412709
 • شرح محصول : انواع کره پاستوریزه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%