نام واحد : مریم رحمن زاده

نام محصول : گلاب

 • سریال مجوز : 1933331
 • شماره مجوز : 2270
 • تاریخ مجوز : 13/06/1389
 • کد محصول : 24231915
 • شرح محصول : گلاب
 • ظرفیت : 100 هزار لیتر
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%