نام واحد : لبن گل گلستان

نام محصول : انواع پنیر لاکتیکی

 • سریال مجوز : 200103000000
 • شماره مجوز : 31936/3/128
 • تاریخ مجوز : 07/07/1395
 • کد محصول : 1520512576
 • شرح محصول : انواع پنیر لاکتیکی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%